2014

Питання прикладної математики і математичного моделювання

Уміщені результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем. Статті присвячені питанням математичного моделювання складних прикладних систем і розробки ефективних обчислювальних методів та алгоритмів їхнього розв’язання, а також оптимізації, чисельних методів, функціонального аналізу, математичної фізики. Для науковців, викладачів вузів, може бути корисним аспірантам і студентам

Зміст

Статті

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТРИВИМІРНОЇ УЗАГАЛЬНЕНОЇ ЗАДАЧІ ТЕПЛООБМІНУ СУЦІЛЬНОГО ЦИЛІНДРА, ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ PDF
M. G. Berdnik
ПРО АЛГОРИТМИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ І ПОЛЯ ДІЇ СКІНЧЕННОГО ЧИСЛА ДЖЕРЕЛ У НЕПЕРЕРВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
O. B. Blyuss, L. S. Koriashkina, N. O. Grankina
ПРО ОДИН ЕФЕКТИВНИЙ ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК НЕОДНОРІДНОГО БІГАРМОНІЧНОГО РІВНЯННЯ ТА ПОСТАНОВКИ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ PDF
V. G. Boborikin, V. L. Voloshko, L. V. Voloshko
РЕГУЛЯРИЗАЦІЯ ФАЗОВИХ ОБМЕЖЕНЬ В ОДНОМУ КЛАСІ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ PDF
V. M. Bogomaz
ПРО ІСНУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ОДНОГО КЛАСУ ЗАДАЧ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ КЕРУВАННЯ НА МЕРЕЖІ PDF
T. A. Bazhanova
ПРОГРАМНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ЗАДАЧІ ВИБОРУ СКЛАДУ ДОМЕННОЇ ШИХТИ, ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧУЄ РАЦІОНАЛЬНИЙ ШЛАКОВИЙ РЕЖИМ PDF
L. T. Boyko, D. M. Togobiz'ka, A. I. Bel'kova, V. M. Promishlyans'ka
ЗНАМЕНИТІЙ ФОРМУЛІ ЕЙЛЕРА – 273 РОКИ PDF
V. Y. Burd'uk
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ АЛГОРИТМА ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРНОГО УРАВНЕНИЯ PDF
L. L. Gart
ПРО РОЗВ’ЯЗКИ ОДНОГО КЛАСУ ПОЧАТКОВО-КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ІЗ НЕОБМЕЖЕНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ PDF
S. O. Gorbonos
О НЕКОТОРЫХ АЛГОРИТМАХ ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИГРАФА ПО ВРЕМЕННОМУ РЯДУ PDF
V. A. Gromov, A. D. Firsov
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ЗАДАЧАХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХАОТИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ PDF
V. A. Gromov, E. A. Borisenko
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ ПО ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ PDF
A. S. Dudnik, I. S. Tonkoshkur
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В МАТРИЧНЫХ ИГРАХ PDF
M. I. Zinoveeva
МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН З РУХОМИМИ ГРАНИЦЯМИ МІЖ ПІДМНОЖИНАМИ PDF
O. M. Kiselova, L. S. Koriashkina, T. A. Shevchenko
АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ ОДНІЄЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ЗАДАЧІ ПРО ОПТИМАЛЬНЕ КУЛЬОВЕ ПОКРИТТЯ МНОЖИНИ КУЛЯМИ ЗАДАНИХ РАДІУСІВ PDF
O. M. Kiselova, L. I. Lozovskaya, L. M. Bandorina
МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ И ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЯДОВ PDF
N. V. Komarova
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВ К НЕПРЕРЫВНЫМ ЗАДАЧАМ МНОГОКРАТНОГО ПОКРЫТИЯ PDF
L. S. Koriashkina, A. A. Mihaleva, V. I. Navoyenko
ЧИСЕЛЬНИЙ АЛГОРИТМ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ДИНАМІЧНОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН ІЗ КВАДРАТИЧНИМ ФУНКЦІОНАЛОМ PDF
L. S. Koriashkina, A. P. Cherevatenko, O. V. Zaychenko
СУМІЩЕНИЙ ІЗ САМОНАВЧАННЯМ МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ФРАГМЕНТІВ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ЇХ СТРУКТУРНО-ТОПОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ ТА ЙОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
V. G. Krasilenko, D. V. Nikitovich
ЭМПИРИЧЕСКИЕ РЕШАЮЩИЕ ПРАВИЛА КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ РЯДОВ ОРТОНОРМИРОВАННЫХ ПОЛИНОМОВ PDF
N. A. Lisenko
ПРО МЕТОДИ РОЗСТАНОВКИ ПРІОРИТЕТІВ ВЕРШИН ГРАФА ДЛЯ ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ ПАРАЛЕЛЬНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ PDF
M. P. Pasinkov, V. A. Turchina
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЙ ДВОШАРОВОЇ РІДКОЇ ПЛІВКИ ПО ПОВЕРХНІ ТВЕРДОГО ТІЛА PDF
O. V. Santo, I. S. Tonkoshkur
МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ВІДБИТКІВ ОКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВНУТРІШНЬООЧНОГО ТИСКУ PDF
M. E. Serd'uk, D. O. Chelyadin
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ GPS-МОНІТОРИНГУ ТА КЕРУВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ПРОМИСЛОВОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
V. V. Skalozub, O. P. Zayec, M. V. Kuznetsov, S. O. Pirogov, V. V. Cherednik
МЕТОДЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКАМИ ОБЪЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПО ТЕКУЩЕМУ СОСТОЯНИЮ PDF
V. V. Skalozub, O. M. Shvez, V. N. Osovik
ДВОXКРИТЕРІАЛЬНІ МОДЕЛІ В ЗАДАЧАХ УПОРЯДКУВАННЯ PDF
V. A. Turchina, A. K. Pidash
ЗАДАЧА РОЗПОДІЛЕННЯ В ПАРАЛЕЛЬНІЙ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІЙ СИСТЕМІ PDF
V. A. Turchina, O. L. Frolova
О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ МНОГОЭТАПНЫХ ЗАДАЧ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF
S. A. Us, O. D. Stanina