2013

Питання прикладної математики і математичного моделювання

Уміщені результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем. Статті присвячені питанням математичного моделювання складних прикладних систем і розробки ефективних обчислювальних методів та алгоритмів їхнього розв’язання, а також оптимізації, чисельних методів, функціонального аналізу, математичної фізики. Для науковців, викладачів вузів, може бути корисним аспірантам і студентам

Зміст

Статті

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН ІЗ ЗАДАНИМИ ПАРАМЕТРАМИ PDF
V. I. Avramenko
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СПОЖИВЧОГО КОШИКА ДЛЯ ОБМЕЖЕНОГО БЮДЖЕТУ PDF
M. G. Berdnik, V. O. Lutsenko
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО КОШИКА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРІОРИТЕТІВ PDF
M. G. Berdnik, O. S. Simchak
THE MODEL OF THE RELATIONSHIP FROM THE BANKS AND INSURANCE COMPANIES PDF
O. Bobyl’ova
ПРО АЛГОРИТМ ЗНАХОДЖЕННЯ РЕГУЛЯРИЗАТОРІВ В ОДНОМУ КЛАСІ ЗАДАЧ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
V. M. Bogomaz
ПРО АПРОКСИМАЦІЮ РОЗВ’ЯЗКІВ В ОДНОМУ КЛАСІ ЗАДАЧ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ З ФАЗОВИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ PDF
V. M. Bogomaz, O. V. Bogomaz
ІМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ РОБОТИ БАНКОМАТУ PDF
Y. S. Bondarenko, V. M. Turchin
НЕАРХІМЕДОВО УПОРЯДКОВАНІ ПАРИ ПОЛІНОМІВ PDF
V. Y. Burd'uk
О ЧИСЛЕННЫХ АЛГОРИТМАХ РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕКОРРЕКТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ PDF
L. L. Gart
МЕТОДЫ ГЕНЕРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ И ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ PDF
V. B. Govoruha, I. V. Petrusenko, Y. A. Hrapach
ОБГРУНТУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОЦІНЮВАЧІВ ЗМНК ДЛЯ МНОЖИННОЇ РЕГРЕСІЇ ЗА УМОВ ГАУССА – МАРКОВА PDF
V. M. Gorbachuk
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ КОЛМОГОРОВА К ОТЫСКАНИЮ РЕШЕНИЙ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ PDF
V. A. Gromov, A. I. Komissarova
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ХАОТИЧЕСКОМ ВРЕМЕННОМ РЯДЕ PDF
V. A. Gromov, A. D. Firsov
МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА В ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ PDF
N. A. Maslova, E. A. Maslova
ПРО ЗВЕДЕННЯ ОДНІЄЇ НЕЛІНІЙНОЇ ДИНАМІЧНОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН ДО ЛІНІЙНОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ЗАДАЧІ РОЗБИТТЯ PDF
E. M. Kiselova, L. S. Koriashkina, O. V. Zaychenko
ПРО МОДЕЛЮВАННЯ НЕПЕРЕРВНИХ ЗАДАЧ БАГАТОКРАТНОГО КУЛЬОВОГО ПОКРИТТЯ МНОЖИНИ PDF
E. M. Kiselova, L. I. Lozovskaya
ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕПЕРЕРВНИХ НЕЛІНІЙНИХ БАГАТОПРОДУКТОВИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН PDF
E. M. Kiselova, V. O. Stroeva
НЕПЕРЕРВНА НЕЧІТКА ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ НЕОПУКЛОЇ МНОЖИНИ PDF
E. M. Kiselova, P. V. Syomchina
ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗАДАЧИ МИНИМИЗАЦИИ ЧИСЛА БЛОКОВ
I. V. Kozin
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОДНІЄЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОЇ ЗАГРУЗКИ УСТАТКУВАННЯ І ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ PDF
L. S. Koriashkina, O. O. Sazonova
КОЛИВАННЯ В МОДЕЛІ РОЗІМКНЕНОГО ГІПЕРЦИКЛУ ЕЙГЕНА PDF
R. V. Ruzich
РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОГО КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ PDF
K. A. Ruchkin, E. A. Shevchenko, V. A. Akchurin
МЕТОД ЗНАХОДЖЕННЯ СОЛІТОННИХ РОЗВ’ЯЗКІВ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ У ЧАСТИННИХ ПОХІДНИХ PDF
Y. V. Turbal
АЛГОРИТМИ ПЕРЕРАХУВАННЯ ВСІХ ПАРАЛЕЛЬНИХ УПОРЯДКУВАНЬ ФІКСОВАНОЇ ДОВЖИНИ PDF
V. A. Turchina, Y. S. Zozulya, A. K. Pidash