2012

Питання прикладної математики і математичного моделювання

Уміщені результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем. Статті присвячені питанням математичного моделювання складних прикладних систем і розробки ефективних обчислювальних методів та алгоритмів їхнього розв’язання, а також оптимізації, чисельних методів, функціонального аналізу, математичної фізики. Для науковців, викладачів вузів, може бути корисним аспірантам і студентам

Зміст

Статті

О ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ОДНОЙ НЕОДНОРОДНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ PDF
V. E. Belozerov
О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ ВАРИАЦИОННЫХ НЕРАВЕНСТВ PDF
O. V. Bogomaz
СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗКУ В МЕТОДІ ТИХОНОВА PDF
L. T. Boyko
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТЕЙ СТУПЕНІВ ТОВСТОКИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ PDF
Y. S. Bondarenko, O. O. Puhach, A. V. Gaponov, V. V. Gaponov
ПРО ДУАЛЬНІ АВТОМОРФІЗМИ PDF
V. Y. Burdjuk, I. V. Burdjuk
РОЗВ’ЯЗОК КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ НЕОДНОРІДНОГО БІГАРМОНІЧНОГО РІВНЯННЯ І ПОСТАНОВКА ЗВОРОТНОЇ КОЕФІЦІЄНТНОЇ ЗАДАЧІ PDF
L. V. Voloshko
ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА НЕЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ С ПАРАМЕТРОМ PDF
L. L. Gart
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ КАК ЗАДАЧА КЛАСТЕРИЗАЦИИ PDF
V. A. Gromov, A. Y. Minjaylo
КОРРЕКТНОСТЬ ВАРИАЦИОННОЙ ПОСТАНОВКИ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ТОНКОСТЕННЫХ СИСТЕМ PDF
N. A. Guk
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА АР КРЫМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ PDF
V. A. Ivchenko
АНАЛІЗ ДИСКРЕТНИХ СИГНАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ БАЗИСУ ОРТОГОНАЛЬНИХ ФУНКЦІЙ PDF
R. N. Kvetniy, Y. A. Kulik
ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ БАЗОВИХ СТАНЦІЙ СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ (NETWORK SHARING) ДЕКІЛЬКОМА ОПЕРАТОРАМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ PDF
O. M. Kiselova, V. O. Stroeva
НЕПЕРЕРВНА НЕЧІТКА ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИНИ З РОЗТАШУВАННЯМ ЦЕНТРІВ PDF
O. M. Kiselova, P. V. Siomchina
НАСЛЕДСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ В МЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ PDF
I. V. Kozin, I. S. Poluga
МЕТОД БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ С НОРМАЛИЗОВАННЫМ ЕВКЛИДОВЫМ РАССТОЯНИЕМ PDF
N. V. Komarova
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ВИТРАТ ОБОРОТНОГО ЛОМУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СТАЛІ PDF
L. S. Korijashkina, O. O. Sazonova
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ УЗГОДЖЕНИХ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК НА ОСНОВІ МЕТОДУ ДЕЛФІ PDF
L. Y. Malafeeva
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОБ’ЄДНАНЬ PDF
S. A. Nuzhna
ПРО ПАРАМЕТРИ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА PDF
M. P. Pasinkov, V. A. Turchina
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СТАТИЧЕСКИХ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ PDF
M. E. Serdjuk, V. Y. Ivanov
О НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕШЕНИЙ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ АНИЗОТРОПНЫХ УПРУГИХ ТЕЛ В ВИДЕ УЕДИНЕННЫХ ВОЛН ТИПА б-СОЛИТОНОВ PDF
Y. V. Turbal
ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ БЕСКОНЕЧНОМЕРНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВА С ИНТЕРВАЛЬНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ PDF
S. A. Us
ПРО СПЕКТРАЛЬНИЙ МЕТОД НАБЛИЖЕНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯННЯ ПУАCСОНА PDF
P. S. Yanchuck