2011

Питання пркиладної математики і математичного моделювання

Уміщені результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем. Статті присвячені питанням математичного моделювання складних прикладних систем і розробки ефективних обчислювальних методів та алгоритмів їхнього розв’язання, а також оптимізації, чисельних методів, функціонального аналізу, математичної фізики. Для науковців, викладачів вузів, може бути корисним аспірантам і студентам

Зміст

Статті

ИССЛЕДОВАНИЯ АСИМПТОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕОДНОРОДНОЙ МОДЕЛИ ЛЕСЛИ PDF
A. G. Balakireva, S. N. Gerasin, S. V. Yakovlev
О РАЗРЕШИМОСТИ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ВЕКТОРНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ДИНАМИКИ ВИБРОСИСТЕМЫ PDF
V. N. Bogomaz
КРИТЕРІЙ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОЧКИ БІФУРКАЦІЇ ЯК ТОЧКИ РОСТУ ПІДДЕРЕВА ДЕНДРИТА НЕЙРОНА PDF
Y. S. Bondarenko, D. S. Babicheva, V. M. Turchin
СТАТИСТИЧНИЙ КРИТЕРІЙ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО ГРАВЦЯ PDF
Y. S. Bondarenko, T. V. Barabanova
О ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННЫМ МЕТОДОМ PDF
L. L. Gart
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «МУРАВЬИНЫХ КОЛОНИЙ» ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХАОТИЧЕСКИХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ PDF
V. A. Gromov, A. N. Shulga
ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ КЕЛЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ В СЛУЧАЕ УСЕЧЕННОГО НОРМАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДНОСТИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ PDF
T. V. Guryanova
ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ТЕКСТОВОГО ФРАГМЕНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ PDF
A. A. Degtjarev, T. A. Zayceva
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ PDF
E. E. Zamanova
ПАТЕРН-АНАЛІЗ ВХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПІДСИСТЕМІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДИФУЗІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ PDF
O. M. Zigunova, V. D. Kishenjko
НЕОБХІДНІ ТА ДОСТАТНІ УМОВИ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ЗАДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН В ТЕРМІНАХ ФУНКЦІЙ МНОЖИН. ДВОЇСТА ЗАДАЧА PDF
O. M. Kiselova, O. O. Zhiljcova
НАХОЖДЕНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАДИУСА ПОКРЫТИЯ И ОПТИМАЛЬНЫХ МЕСТ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК WI-FI ДЛЯ НЕ-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ СПРОСА PDF
O. M. Kiselova, E. P. Zablockaya
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ З ДЕКІЛЬКОМА РЕЖИМАМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
O. M. Kiselova, L. S. Koriashkina, O. V. Pravdiviy
РОЗВ'ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ НЕПЕРЕРВНИХ БАГАТОПРОДУКТОВИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН З ФІКСОВАНИМИ ЦЕНТРАМИ ПІДМНОЖИН PDF
O. M. Kiselova, V. O. Stroeva
НЕПЕРЕРВНА ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИНИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ PDF
O. M. Kiselova, P. V. Syomchina
МЕРЫ СИММЕТРИИ И ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ PDF
I. V. Kozin
ПІДХІД ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ НА КОМБІНАТОРНИХ КОНФІГУРАЦІЯХ PDF
L. M. Kolechkina, O. A. Rodionova
НЕКОТОРЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ В АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ PDF
N. V. Komarova
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЦИФРОВИХ СИГНАЛІВ У СИСТЕМІ ПЕРЕДАВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ PDF
A. Y. Kulik, Y. A. Kulik
РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ PDF
O. V. Richka
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ n-МІРНИХ ПАТТЕРНІВ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
I. I. Skril`nik
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАФА ПРИ ПОМОЩИ КАМНЕЙ PDF
E. A. Tatarinov
ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИСНОВКУ ПРИ ОЦІНЮВАННІ ЯКОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА PDF
V. A. Turchina, E. V. Kozachenko
АЛГОРИТМИ ПОБУДОВ УСІХ ПАРАЛЕЛЬНИХ УПОРЯДКУВАНЬ ЗАДАНОЇ ДОВЖИНИ PDF
V. A. Turchina, N. K. Fedorenko
ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВ С МНОЖЕСТВЕННОЗНАЧНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ PDF
S. A. Us
АЛГОРИТМ ОБХОДА ОБЪЕКТОВ НА ПЛОСКОЙ КАРТЕ PDF
A. D. Firsov
АЛГОРИТМ РАСПОЗНАВАНИЯ РАЗМЫТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ БАРКОДОВ UPC-A PDF
D. A. Cimbal
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КЛАСТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ МОНТЕ–КАРЛО PDF
G. G. Shvachich, S. O. Cherneckiy, O. G. Kholod
МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИНИ З РУХОМИ ГРАНИЦЯМИ І ЦЕНТРАМИ ПІДМНОЖИН PDF
T. O. Shevchenko
МЕТОД ОЦЕНКИ ПОДОБИЯ СИТУАЦИЙ В СЦЕНАРНО-ПРЕЦЕДЕНТНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ PDF
V. G. Sherstjuk