2010

Питання прикладної математики і математичного моделювання

Уміщені результати фундаментальних досліджень та практичних розробок з проблем математичного та програмного забезпечення інтелектуальних систем. Статті присвячені питанням математичного моделювання складних прикладних систем і розробки ефективних обчислювальних методів та алгоритмів їхнього розв’язання, а також оптимізації, чисельних методів, функціонального аналізу, математичної фізики. Для науковців, викладачів вузів, може бути корисним аспірантам і студентам

Зміст

Статті

CИСТЕМА НЕПРЯМОЇ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ ВЗАЄМОДІЮЧИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ПРОЕКТУ NETFLIX PDF
T. V. Beschastniy, O. D. Firsov
ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ВИБРОСИСТЕМЫ PDF
V. N. Bogomaz
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ ПРОЦЕСУ ПОЗАПІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛІ ТА ЙОГО ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ PDF
L. T. Boyko, V. P. Piptjuk, S. V. Grekov, M. P. Pasinkov
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДІАГНОСТИКИ ФІЗІО-ЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛАКТУЮЧИХ КОРІВ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ PDF
U. V. Versal
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКЦИОННО-ИТЕРАЦИОННОГО МЕТОДА К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ PDF
L. L. Gart, N. V. Polyakov
НЕОДНОРОДНАЯ МАРКОВСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В СИСТЕМЕ «ЗАПАС-ПОТРЕБЛЕНИЕ» PDF
S. N. Gerasin, E. A. Mikhaylov, S. V. Yakovlev
CКЛАДНІСТЬ АЛГОРИТМІВ РОЗКЛАДАННЯ ГРАФІВ PDF
T. O. Grishanovich
ВИКОРИСТАННЯ ЕКВІДИСТАНТНИХ ФІГУР У ЗА-ДАЧАХ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗКРОЮ PDF
A. I. Zinchenko
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗНАНИЙ В КОЛЛЕКТИВЕ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ АППАРАТА НЕЧЕТКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ PDF
A. V. Ivanchenko, I. P. Gamaun
ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ КАК СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА PDF
O. N. Karpov, O. I. Luchinkina
НЕЧІТКЕ ПОРІВННЯННЯ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМАХ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ PDF
I. S. Katerinchuk, V. V. Kravchuk, V. M. Kulik, R. V. Rachok
МЕТОД РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ НЕЧІТКОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН PDF
O. M. Kiselova, O. Y. Lebid
ПРОГРАМНИЙ КОМПЛЕКС NZORM ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ІЗ РІЗНИХ КЛАСІВ СІМЕЙСТВА НЕПЕРЕРВНИХ НЕЛІНІЙНИХ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН PDF
O. M. Kiselova, M. S. Sazonova
РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ БАГАТОПРОДУ-КТОВОЇ ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИН З РОЗ-ТАШУВАННЯМ ЦЕНТРІВ ПІДМНОЖИН PDF
O. M. Kiselova, V. O. Stroeva
ПРО ОДНУ ДИНАМІЧНУ ЗАДАЧУ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗБИТТЯ МНОЖИНИ З НЕДИФЕРЕНЦІЙОВНИМ ФУНКЦІОНАЛОМ PDF
O. M. Kiselova, L. S. Koriashkina, O. V. Zaichenko
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ НЕВЫПУКЛОЙ КВАДРАТИЧНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ PDF
A. I. Kosolap
СВЯЗЬ И ВЗАИМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕЛИЧИН С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ PDF
V. V. Kruchkovskiy, K. E. Petrov
НЕЛІНІЙНА ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ ДИНАМІКИ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЕД ОДНОРІДНИХ ОБ’ЄКТІВ PDF
O. O. Kuzenkov, T. A. Zayceva
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ PDF
A. Y. Kulik, Y. A. Kulik
КРИТЕРІЇ ВИБОРУ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
O. I. Marchenko, V. A. Khomenko
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ СОСТАВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ PDF
A. A. Omelchenko, A. N. Poletaykin
МЕТОД ПОБУДОВИ РОЗВ’ЯЗКІВ НЕЛІНІЙНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ ДИНАМІКИ РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ PDF
A. M. Pasichnik, V. A. Pasichnik, A. M. Svitlichna
МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СППР PDF
Y. A. Prokopchuk
ПРО АНАЛІТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОГО СПЛАЙНУ МІНІМАЛЬНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ КРИВИНИ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ КАРКАСНОЇ ІНТЕРПОЛЯЦІЇ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ PDF
M. E. Serdjuk
M-НУМЕРАЦИЯ, КАК МЕТОД РАСПОЗНАВАНИЯ ГРАФОВ PDF
E. A. Tatarinov
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ СТУПЕНІВ ТОВСТО-КИШКОВОЇ НЕПРОХІДНОСТІ PDF
V. M. Turchin, Y. S. Bondarenko, A. V. Gaponov, V. V. Gaponov
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ ПО КОНИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ PDF
I. S. Tonkoshkur
МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ КОРИСТУВАЧА СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ PDF
V. A. Turchina, O. Y. Lebid, E. V. Kozachenko
НАБЛИЖЕНІ АЛГОРИТМИ ПОБУДОВИ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРА-ЛЕЛЬНИХ УПОРЯДКУВАНЬ ЗАДАНОЇ ДОВЖИНИ PDF
V. A. Turchina, N. K. Fedorenko
О МОДЕЛЯХ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗБИЕНИЯ МНОЖЕСТВ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ PDF
S. A. Us